AAC Hercules Amsterdam

Wrestling, Boxing & MMA

Founded in 1902

De vertrouwenscontactpersoon van Hercules

Wie is hij en wat kan hij voor je doen.

  • De Amsterdamse Atleten Club Hercules hecht er belang aan dat iedereen kan sporten binnen een veilig sportklimaat. Daarom heeft Hercules sinds 2021 een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld in de persoon van Marno Wolters. Marno is sinds 2006 lid van Hercules en in het dagelijks leven dierenarts voor o.a. Artis en de Stichting AAP. Hij is getrouwd en heeft 1 volwassen zoon.

  • De taken van een vertrouwenscontactpersoon:

    Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt wanneer er vragen, zorgen en/of incidenten zijn met betrekking tot (grens)overschrijdend gedrag. Dit kan bijvoorbeeld gaan over pesten en uitsluiting, discriminatie, agressie en geweld, seksueel grensoverschrijdend gedrag of andere vormen van intimidatie. Daarnaast kan je ook bij vragen over de omgang met elkaar, of bijvoorbeeld de omgang met je kind binnen de vereniging bij de VCP terecht.

    De VCP is aanspreekbaar voor iedereen die binnen de vereniging betrokken is (voor sporters, ouders van sporters, trainers en leiders, vrijwilligers, kaderleden, bestuur etc.). De gesprekken met de VCP zijn in principe vertrouwelijk. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en kan doorverwijzen voor geschikte hulp. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen en rapporteert bij alle meldingen hierover aan het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk is voor de juiste opvolging en mogelijke oplossing van een incident. De VCP zal alle vervolgstappen bespreken met de melder.

    Naast bovenstaande taken heeft de VCP ook een rol binnen de vereniging als het gaat om preventiebeleid en een veilig sportklimaat voor iedereen.

Contact:

Mocht je Marno Wolters willen spreken, dan kan je hem bellen of een bericht (sms of Whats-app) sturen:

06-54778947

Indien gewenst kan ook contact worden opgenomen met het Centrum Veilige

Sport https://centrumveiligesport.nl/contact