AAC Hercules Amsterdam

Wrestling, Boxing & MMA

Founded in 1902

Gedragsregels AAC Hercules

Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, de ouders/verzorgers van jeugdleden, de vrijwilligers, de bezoekers en de toeschouwers in een veilige omgeving aan de sport plezier te laten beleven. Daarbij hebben wij iedereen binnen de vereniging voor nodig!

Het bestuur en de leden van AAC Hercules kunnen te allen tijde iemand naar deze geldende gedragsregels verwijzen of erop aanspreken.

Samen hebben wij de belangrijkste uitgangspunten voor binnen onze vereniging opgesteld in onderstaande gedragsregels:

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. ledereen telt mee binnen de vereniging;

 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft;

 • Ik val de ander niet lastig;

 • Ik berokken de ander geen schade;

 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie;

 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen;

 • Ik negeer de ander niet;

 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen;

 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee;

 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan;

 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht;

 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijke leven of uiterlijk;

 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen;

 • Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp;

 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

V 16-12-2022